Celkem kategorií: 576; Celkem odkazů: 34983
Přidat odkaz do katalogu.

Dnes je: Čtvrtek 19. 09. 2019
Svátek má Zita, zítra slaví Oleg

Klávesové zkratky na tomto webu - rozšíření

      

  Top >> Věda a technika  >>

Výzkumné ústavy

  

Seřadit podle: abecedy | kvality Přidat odkaz Přidat odkaz

Stránka: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]   ... Vypisuji 1. až 12. odkaz z 26
Czech Republic Sigma - výzkumný a vývojový ústav
SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. se sídlem v Lutíně je předním specializovaným výzkumným, vývojovým a výrobním ústavem v České republice. Pokračuje ve více jak 130-ti leté tradici čerpadlářského vývoje v kolébce výroby čerpadel SIGMA ve městě Lutín.

Přidáno: 26.12. 2004  Poslední aktualizace: 26.12. 2004  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 3
http://www.sigma-vvu.cz [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., je stěžejní veřejnou výzkumnou institucí, která se zabývá výzkumem, ověřováním a aplikací metod a prostředků prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví osob, životní prostředí anebo majetek. Pro veřejný i soukromý sektor dále realizuje odborné činnosti, co se týče vzdělávání, osvěty, analýz a prognóz v oblasti BOZP, zkušebnictví a certifikace, prevence závažných havárií, rizik a ergonomie.

Přidáno: 25.09. 2015  Poslední aktualizace: 28.09. 2018  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
https://www.vubp.cz/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic Ústav pro studium totalitních režimů
Zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii.

Přidáno: 09.10. 2015  Poslední aktualizace: 09.10. 2015  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
http://www.ustrcr.cz/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic Technologické centrum AV ČR
Technologické centrum AV ČR podporuje zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru, připravuje analytické a koncepční studie pro výzkum a inovace, uskutečňuje mezinárodní technologický transfer a podporuje vznik a rozvoj inovačních firem.

Přidáno: 11.04. 2015  Poslední aktualizace: 11.04. 2015  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
http://www.tc.cz/cs [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic Institut pro kriminologii a sociální prevenci
Institut pro kriminologii a sociální prevenci je teoretickým, analytickým a výzkumným pracovištěm mezioborového zaměření. Zřizovatelem a řídícím orgánem IKSP je Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Institut je organizační složkou státu a účetní jednotkou.

Přidáno: 16.04. 2015  Poslední aktualizace: 16.04. 2015  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
http://www.ok.cz/iksp/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic (Moravskoslezský kraj) Multi Control, s.r.o.
Společnost Multi Control, s.r.o. se zabývá technickou a inženýrskou činností se zaměřením na výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd. Především se zabýváme kompletním řešením zpracovávání dat v průmyslových elektrických sítích.

Přidáno: 26.09. 2009  Poslední aktualizace: 26.09. 2009  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
http://www.multicontrol.cz/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic CERGE-EI
CERGE-EI je společné pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze (CERGE je zkratkou anglického názvu Center for Economic Research and Graduate Education) a Národohospodářského ústavu AV ČR (EI je zkratkou anglického názvu Economics Institute). CERGE-EI je také vzdělávací institucí v New Yorku, vlastnící tzv. Absolute Charter od Rady regentů státu New York, která uděluje tituly M.A. a Ph.D. za studium uskutečňované na CERGE-EI v Praze.

Přidáno: 11.04. 2015  Poslední aktualizace: 17.11. 2017  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
https://cz.cerge-ei.cz/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic CzechGlobe
Činnost Centra CzechGlobe je zaměřena na problematiku ekologických věd, konkrétně na problém Globální změny (GZ), která svou podstatou a možnými důsledky přesahuje základní tématické segmenty: atmosféra – ekosystém – socio-ekonomický systém. GZ se stala ekologickým, sociologickým a technickým problémem současnosti s globálním dosahem, a jeho řešení proto vyžaduje hluboké odborné poznání.

Přidáno: 03.04. 2015  Poslední aktualizace: 07.08. 2015  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
http://www.czechglobe.cz/cs/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic Akademie věd české republiky
Hlavním posláním Akademie věd a jejích pracovišť je uskutečňovat základní výzkum v širokém spektru přírodních, technických, humanitních a sociálních věd. Tento výzkum - ať již svou povahou vysoce specializovaný nebo interdisciplinární - usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, respektuje však přitom aktuální potřeby české společnosti a domácí kultury.

Přidáno: 21.12. 2014  Poslední aktualizace: 02.06. 2016  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
http://www.avcr.cz/cs/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ) je veřejná výzkumná instituce, zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Zřizovatelem ústavu je Akademie věd České republiky.

Přidáno: 25.09. 2015  Poslední aktualizace: 25.09. 2015  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
http://www.fzu.cz/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic IT4Innovations
Pracujeme na excelentním vědeckém výzkumu v oblastech high performance computingu a zabudovaných výpočetních systémů, jenž má přínos pro průmysl. Provozujeme nejmodernější technologie a služby v oblasti high performance computingu a zabudovaných systémů a zpřístupňujeme je českým i zahraničním výzkumným týmům z akademické oblasti i průmyslu.

Přidáno: 27.01. 2015  Poslední aktualizace: 27.01. 2015  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
http://www.it4i.cz/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic Astronomický ústav Akademie věd České republiky
Astronomický ústav Akademie věd České republiky (AsÚ) je veřejná výzkumná instituce zabývající se základním výzkumem v oblasti astronomie a astrofyziky, především hvězdnou a galaktickou astronomií, fyzikou meteorů, sluneční astronomií a pohybem kosmických těles.

Přidáno: 01.02. 2015  Poslední aktualizace: 01.02. 2015  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
http://www.asu.cas.cz/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Stránka: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]   ... Vypisuji 1. až 12. odkaz z 26