Celkem kategorií: 577; Celkem odkazů: 27545
Přidat odkaz do katalogu.

Dnes je: Středa 19. 06. 2024

Svátek má Leoš, zítra slaví Květa

Katalog internetových stránek

   

Top >> Vzdělávání  >>

Vysoké školy

  

Seřadit podle: abecedy | kvality Přidat odkaz

Stránka: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] ... Vypisuji 49. až 60. odkaz z 70

Náhled webu Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Czech RepublicUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je dynamicky se rozvíjející vysokou školou, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Je centrem špičkové vědy a výzkumu v republikovém a v mnoha směrech i v mezinárodním měřítku. Počtem asi 11 300 studentů se UTB řadí ke středně velkým univerzitám v ČR.

Přidáno: 25.12. 2014; Poslední aktualizace: 11.09. 2023; Bodů kvality: 0; Dostal návštěvníků: 0
https://www.utb.cz/ [ Editovat ] [ Chybný odkaz ] Hodnocení stránky (0)

Náhled webu Fakulta výtvarných umění VUT
Czech RepublicFakulta výtvarných umění VUT
Fakulta výtvarných umění je součástí Vysokého učení technického v Brně. O zřízení výtvarné akademie na Moravě usilovaly zdejší umělecké kruhy již od počátku 18. století. Tradice výtvarného vzdělávání na brněnské technice sahá až do roku 1899, kdy byl založen ústav kreslení.

Přidáno: 04.01. 2015; Poslední aktualizace: 29.03. 2024; Bodů kvality: 0; Dostal návštěvníků: 0
https://www.favu.vut.cz/ [ Editovat ] [ Chybný odkaz ] Hodnocení stránky (0)

Náhled webu Policejní akademie ČR
Czech RepublicPolicejní akademie ČR
Policejní akademie České republiky se sídlem v Praze (dále jen PA ČR) je státní vysoká škola univerzitního typu, vůči které vykonává Ministerstvo vnitra ČR působnosti podle § 95 zákona o vysokých školách. PA ČR uskutečňuje v prezenční nebo kombinované formě bakalářský (Bc.), magisterský (Mgr.) a doktorský studijní program (Ph.D.). Studium v každém studijním programu je ukončeno soubornou státní zkouškou z vybraných předmětů a obhajobou bakalářské, diplomové nebo disertační práce. PA ČR se člení na Fakultu bezpečnostního managementu a Fakultu bezpečnostně právní. Obě fakulty mají sídlo shodné se sídlem PA ČR.

Přidáno: 21.05. 2015; Poslední aktualizace: 11.09. 2023; Bodů kvality: 0; Dostal návštěvníků: 0
http://www.polac.cz/g2/index.php [ Editovat ] [ Chybný odkaz ] Hodnocení stránky (0)

Náhled webu České vysoké učení technické v Praze
Czech RepublicČeské vysoké učení technické v Praze
České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Bylo založeno z iniciativy Josefa Christiana Willenberga na základě reskriptu (zakládací listiny) císaře Josefa I. z 18. ledna 1707.

Přidáno: 18.01. 2015; Poslední aktualizace: 11.09. 2023; Bodů kvality: 0; Dostal návštěvníků: 0
https://www.cvut.cz/ [ Editovat ] [ Chybný odkaz ] Hodnocení stránky (0)

Náhled webu Česká zemědělská univerzita v Praze
Czech RepublicČeská zemědělská univerzita v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze je veřejnou vysokou školou (podle zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách). V roce 2006 oslavila sté výročí.

Přidáno: 21.01. 2015; Poslední aktualizace: 11.09. 2023; Bodů kvality: 0; Dostal návštěvníků: 0
https://www.czu.cz/cs/ [ Editovat ] [ Chybný odkaz ] Hodnocení stránky (0)

Náhled webu Vysoká škola ekonomická v Praze
Czech RepublicVysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. Za správnou implementaci kreditního systému jí Evropská komise udělila pro roky 2013 - 2016 právo využívat certifikát „ECTS label“ a „DS label“.

Přidáno: 21.01. 2015; Poslední aktualizace: 11.09. 2023; Bodů kvality: 0; Dostal návštěvníků: 0
https://www.vse.cz/ [ Editovat ] [ Chybný odkaz ] Hodnocení stránky (0)

Náhled webu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Czech RepublicUniverzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Jsme moderní vědecké, pedagogické a kulturně vzdělávací centrum Ústeckého kraje. Vzděláváme více než 12 000 studentů a zaměstnáváme 900 pracovníků. Hrdě se hlásíme k městu Ústí nad Labem a významným způsobem přispíváme k rozvoji svého regionu.

Přidáno: 30.01. 2015; Poslední aktualizace: 11.09. 2023; Bodů kvality: 0; Dostal návštěvníků: 0
https://www.ujep.cz/cs/ [ Editovat ] [ Chybný odkaz ] Hodnocení stránky (0)

Náhled webu Akademie múzických umění v Praze
Czech RepublicAkademie múzických umění v Praze
Akademie múzických umění v Praze (AMU) je česká veřejná vysoká škola, kterou tvoří (kromě rektorátu): Divadelní fakulta (DAMU), Filmová a televizní fakulta (FAMU), Hudební a taneční fakulta (HAMU).

Přidáno: 30.03. 2015; Poslední aktualizace: 11.09. 2023; Bodů kvality: 0; Dostal návštěvníků: 0
https://www.amu.cz/cs/ [ Editovat ] [ Chybný odkaz ] Hodnocení stránky (0)

Náhled webu Akademie výtvarných umění v Praze
Czech RepublicAkademie výtvarných umění v Praze
AVU je vysokou školou uměleckého zaměření. Uskutečňuje magisterské a doktorské studijní programy v oblasti výtvarného umění a poskytuje vysokoškolské vzdělání v oborech malířství, sochařství, kresby a grafiky, intermediální tvorby, nových médií, restaurování uměleckých děl malířských a sochařských a architektonické tvorby. V souvislosti s tím rozvíjí uměleckou, vědeckou a výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a podílí se na celoživotním vzdělávání. AVU je zároveň i významnou kulturní institucí, která se v duchu tradic spolupodílí na formování a rozvoji kultury a společnosti.

Přidáno: 03.04. 2015; Poslední aktualizace: 11.09. 2023; Bodů kvality: 0; Dostal návštěvníků: 0
https://www.avu.cz/ [ Editovat ] [ Chybný odkaz ] Hodnocení stránky (0)

Náhled webu Vysoká škola logistiky
Czech RepublicVysoká škola logistiky
Vysoká škola logistiky o. p. s. slaví své 10. ti-leté výročí. Jsme institucí se vstřícným a individuálním přístupem ke svým studentům, během svého působení jsme si vydobyli výrazné postavení na trhu vysokoškolského vzdělávání. Sídlem školy je Přerov a mimopřerovští studenti mohou využít naše edukační centra v Praze, Českých Budějovicích. Poskytujeme vysokoškolské vzdělání prakticky orientované a hlavním cílem je připravit odborníky pro konkrétní profese v logistice dopravy, služeb, cestovního ruchu a v informačním managementu.

Přidáno: 06.04. 2015; Poslední aktualizace: 11.09. 2023; Bodů kvality: 0; Dostal návštěvníků: 0
https://vslg.cz/ [ Editovat ] [ Chybný odkaz ] Hodnocení stránky (0)

Náhled webu Vysoká škola sociálně správní Havířov
Czech RepublicVysoká škola sociálně správní Havířov
Vysoká škola sociálně-správní (VŠSS) je mladá soukromá VŠ v Havířově, zaměřuje se na oblast veřejné správy a managementu. Zaměření oboru Veřejná ekonomika a správa vytváří předpoklady pro uplatnění absolventů na středním a nižším stupni řízení ve veřejné správě, v referentských a vedoucích pozicích ústředních správních orgánů, krajů a obcí a jimi zřizovaných institucích, v podnicích a organizacích veřejného sektoru a neziskových organizacích zaměřených zejména na školství, zdravotnictví, sociální péči, kulturu, dopravu a technickou infrastrukturu, jakož i u společností, agentur, poradenských firem zajišťujících koexistenci a koordinaci subjektů a aktivit na určitém území.

Přidáno: 14.07. 2015; Poslední aktualizace: 11.09. 2023; Bodů kvality: 0; Dostal návštěvníků: 0
https://www.vs-prigo.cz/ [ Editovat ] [ Chybný odkaz ] Hodnocení stránky (0)

Náhled webu Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Czech RepublicJanáčkova akademie múzických umění v Brně
Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU) je veřejná vysoká škola s uměleckým zaměřením. Byla založena 12. září 1947 v Brně a její vznik byl inspirován postavou Leoše Janáčka, který již za svého života usiloval o zřízení hudební akademie v Brně.

Přidáno: 13.09. 2015; Poslední aktualizace: 11.09. 2023; Bodů kvality: 0; Dostal návštěvníků: 0
https://www.jamu.cz/ [ Editovat ] [ Chybný odkaz ] Hodnocení stránky (0)

Stránka: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] ... Vypisuji 49. až 60. odkaz z 70