Celkem kategorií: 576; Celkem odkazů: 34851
Přidat odkaz do katalogu.

Dnes je: Pondělí 14. 10. 2019
Svátek má Agáta, zítra slaví Tereza

Klávesové zkratky na tomto webu - rozšíření

      

  Top >> Instituce  >>

Knihovny

  

>Městské  (5)

>Okresní  (0)

>On-line katalogy  (1)

>Státní vědecké knihovny  (7)

>Univerzitní  (1)

Seřadit podle: abecedy | kvality Přidat odkaz Přidat odkaz

Czech Republic (Zlínský kraj) Krajská knihovna Františka Bartoše
Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace se sídlem ve Zlíně je největší veřejnou knihovnou ve Zlínském kraji. Poskytuje návštěvníkům knihovnické a informační služby, pořádá kulturní a vzdělávací akce pro školy a veřejnost.

Přidáno: 25.08. 2017  Poslední aktualizace: 02.12. 2018  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
https://www.kfbz.cz/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic Národní digitální knihovna
Projekt Vytvoření Národní digitální knihovny (NDK) realizovaný ve spolupráci Národní knihovny ČR a Moravské zemské knihovny.

Přidáno: 02.10. 2015  Poslední aktualizace: 02.10. 2015  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
http://www.ndk.cz/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic Národní knihovna České republiky
Národní knihovna České republiky (NK ČR) je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo kultury ČR. Svou činností a směřováním vychází z kulturní politiky našeho státu, působí v souladu se Zřizovací listinou resp. jejím dodatkem z 26.4.2012 a Organizačním řádem Národní knihovny ČR. Zákonem 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) je definována jako knihovna s univerzálním knihovním fondem, doplněným specializovanými fondy, která trvale uchovává konzervační a historický fond. Zajišťuje rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám a k dalším službám, jež poskytuje. NK ČR je centrem systému knihoven, vykonává koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, standardizační, metodické a poradenské činnosti.

Přidáno: 21.02. 2015  Poslední aktualizace: 21.02. 2015  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
http://www.nkp.cz/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic Národní technická knihovna
Národní technická knihovna (NTK) je největší a nejstarší knihovna technické literatury v České republice s kapacitou přes 1,5 milionu svazků. Její primární funkcí je poskytování odborných informačních zdrojů a služeb jak studentům, pedagogům a vědeckým a výzkumným pracovníkům v technických a aplikovaných vědeckých oborech, tak zájemcům o technické informace z řad nejširší veřejnosti.

Přidáno: 07.01. 2015  Poslední aktualizace: 07.01. 2015  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
http://www.techlib.cz/cs/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic Krajské knihovna Vysočiny
Krajská knihovna Vysočiny (KKV), příspěvková organizace se sídlem v Havlíčkově Brodě, je veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy a regionální centrum knihovnických, bibliografických a informačních služeb pro síť veřejných knihoven Kraje Vysočina. Knihovnu zřizuje Kraj Vysočina. KKV současně plní také funkci městské knihovny ve městě Havlíčkův Brod.

Přidáno: 03.04. 2015  Poslední aktualizace: 03.04. 2015  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
http://www.kkvysociny.cz/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic Sdružení knihoven ČR
Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšným zájmovým sdružením právnických osob, jehož účelem je podpora demokracie zpřístupňováním kulturního bohatství a informačních zdrojů.

Přidáno: 23.10. 2015  Poslední aktualizace: 23.10. 2015  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
http://www.sdruk.cz/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic Souborný katalog ČR
Souborný katalog ČR je elektronický katalog, který soustřeďuje ve své bázi údaje o dokumentech ve fondech spolupracujících českých knihoven a institucí.

Přidáno: 07.10. 2015  Poslední aktualizace: 07.10. 2015  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
http://www.caslin.cz/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic (Jihomoravský kraj) Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace je největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR. Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno. Nabízí rozsáhlý výběr krásné literatury a naučné literatury, novin a časopisů, AV médií a hudebnin, přístup do sítě internetu a elektronickým databázím, služby nevidomým a slabozrakým čtenářům

Přidáno: 27.03. 2016  Poslední aktualizace: 16.03. 2019  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
https://www.kjm.cz/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)