Celkem kategorií: 573; Celkem odkazů: 38985
Přidat odkaz do katalogu.

Dnes je: Čtvrtek 24. 08. 2017
Svátek má Bartoloměj, zítra slaví Radim

Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené

        

  Top >> Instituce  >>

Knihovny

  

>Městské  (5)

>Okresní  (0)

>On-line katalogy  (1)

>Státní vědecké knihovny  (7)

>Univerzitní  (1)

Seřadit podle: abecedy | kvality Přidat odkaz do katalogu.

Czech Republic Národní digitální knihovna
Projekt Vytvoření Národní digitální knihovny (NDK) realizovaný ve spolupráci Národní knihovny ČR a Moravské zemské knihovny.

Přidáno: 02.10. 2015  Poslední aktualizace: 02.10. 2015  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
http://www.ndk.cz/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic Národní knihovna České republiky
Národní knihovna České republiky (NK ČR) je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo kultury ČR. Svou činností a směřováním vychází z kulturní politiky našeho státu, působí v souladu se Zřizovací listinou resp. jejím dodatkem z 26.4.2012 a Organizačním řádem Národní knihovny ČR. Zákonem 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) je definována jako knihovna s univerzálním knihovním fondem, doplněným specializovanými fondy, která trvale uchovává konzervační a historický fond. Zajišťuje rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám a k dalším službám, jež poskytuje. NK ČR je centrem systému knihoven, vykonává koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, standardizační, metodické a poradenské činnosti.

Přidáno: 21.02. 2015  Poslední aktualizace: 21.02. 2015  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
http://www.nkp.cz/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic Národní technická knihovna
Národní technická knihovna (NTK) je největší a nejstarší knihovna technické literatury v České republice s kapacitou přes 1,5 milionu svazků. Její primární funkcí je poskytování odborných informačních zdrojů a služeb jak studentům, pedagogům a vědeckým a výzkumným pracovníkům v technických a aplikovaných vědeckých oborech, tak zájemcům o technické informace z řad nejširší veřejnosti.

Přidáno: 07.01. 2015  Poslední aktualizace: 07.01. 2015  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
http://www.techlib.cz/cs/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic Krajské knihovna Vysočiny
Krajská knihovna Vysočiny (KKV), příspěvková organizace se sídlem v Havlíčkově Brodě, je veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy a regionální centrum knihovnických, bibliografických a informačních služeb pro síť veřejných knihoven Kraje Vysočina. Knihovnu zřizuje Kraj Vysočina. KKV současně plní také funkci městské knihovny ve městě Havlíčkův Brod.

Přidáno: 03.04. 2015  Poslední aktualizace: 03.04. 2015  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
http://www.kkvysociny.cz/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic Sdružení knihoven ČR
Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšným zájmovým sdružením právnických osob, jehož účelem je podpora demokracie zpřístupňováním kulturního bohatství a informačních zdrojů.

Přidáno: 23.10. 2015  Poslední aktualizace: 23.10. 2015  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
http://www.sdruk.cz/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic Souborný katalog ČR
Souborný katalog ČR je elektronický katalog, který soustřeďuje ve své bázi údaje o dokumentech ve fondech spolupracujících českých knihoven a institucí.

Přidáno: 07.10. 2015  Poslední aktualizace: 07.10. 2015  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
http://www.caslin.cz/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic (Jihomoravský kraj) Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace je největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR. Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno. Nabízí rozsáhlý výběr krásné literatury a naučné literatury, novin a časopisů, AV médií a hudebnin, přístup do sítě internetu a elektronickým databázím, služby nevidomým a slabozrakým čtenářům

Přidáno: 27.03. 2016  Poslední aktualizace: 27.03. 2016  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
http://www.kjm.cz/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)