Celkem kategorií: 577; Celkem odkazů: 28990
Přidat odkaz do katalogu.

Dnes je: Středa 31. 05. 2023

Svátek má Kamila, zítra slaví Laura

   

Top >> Instituce  >>

Vládní a státní instituce

  

>Krajské úřady  (12)

Seřadit podle: abecedy | kvality Přidat odkaz

Stránka: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] ... Konec >> ... Vypisuji 1. až 12. odkaz z 100

Náhled webu Státní zdravotní ústav
Czech RepublicStátní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav (SZÚ) je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. SZÚ sídlí v Praze a v jeho čele stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. SZÚ připravuje materiály týkající se zdravotní politiky a metodik v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Přidáno: 25.05. 2015; Poslední aktualizace: 25.05. 2015; Bodů kvality: 17; Dostal návštěvníků: 0
http://www.szu.cz/ [ Editovat ] [ Chybný odkaz ] Hodnocení stránky (0)

Náhled webu Ministerstvo financí ČR
Czech RepublicMinisterstvo financí ČR
Ministerstvo financí České republiky

Přidáno: 01.02. 2006; Poslední aktualizace: 19.01. 2023; Bodů kvality: 12; Dostal návštěvníků: 8
https://www.mfcr.cz/ [ Editovat ] [ Chybný odkaz ] Hodnocení stránky (0)

Náhled webu Portál veřejné správy ČR
Czech RepublicPortál veřejné správy ČR
Portál veřejné správy, jehož správcem je na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy Ministerstvo informatiky, je elektronickou bránou do úředního světa České republiky.

Přidáno: 04.02. 2006; Poslední aktualizace: 15.06. 2018; Bodů kvality: 11; Dostal návštěvníků: 114
https://portal.gov.cz/obcan/ [ Editovat ] [ Chybný odkaz ] Hodnocení stránky (0)

Náhled webu Věstník veřejných zakázek
Czech RepublicVěstník veřejných zakázek
Vítejte na portálu Věstník veřejných zakázek, který je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Věstník veřejných zakázek je jednotným místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Přidáno: 05.03. 2015; Poslední aktualizace: 13.05. 2022; Bodů kvality: 11; Dostal návštěvníků: 0
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ [ Editovat ] [ Chybný odkaz ] Hodnocení stránky (0)

Náhled webu Gemin
Czech RepublicGemin
Elektronické tržiště Gemin.cz umožňuje veřejné správě a samosprávě elektronicky zadávát veřejné zakázky.

Přidáno: 17.09. 2015; Poslední aktualizace: 17.09. 2015; Bodů kvality: 11; Dostal návštěvníků: 0
https://www.gemin.cz/ [ Editovat ] [ Chybný odkaz ] Hodnocení stránky (0)

Náhled webu Státní oblastní archiv v Praze
Czech RepublicStátní oblastní archiv v Praze
Státní oblastní archiv v Praze navazuje na péči o archiválie a dokumenty mnoha původců na území Středních Čech. Za nejvýznamnější z nich je možné považovat státní a samosprávné úřady, justiční orgány, velkostatky, rodinné archivy, církví a hospodářské subjekty. Významnými předchůdci státních okresních archivů byly archivy a spisovny jednotlivých měst a obcí.

Přidáno: 20.08. 2015; Poslední aktualizace: 20.08. 2015; Bodů kvality: 10; Dostal návštěvníků: 0
http://www.soapraha.cz/ [ Editovat ] [ Chybný odkaz ] Hodnocení stránky (0)

Náhled webu Portál o veřejných zakázkách a koncesích
Czech RepublicPortál o veřejných zakázkách a koncesích
Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí Ministerstva pro místní rozvoj ČR připravil portál, na kterém naleznete komplexní a přehledné informace týkající se zadávání veřejných zakázek. Naším cílem bylo vytvořit uživatelsky přívětivé, přátelské a komunikativní prostředí se snadnou orientací.

Přidáno: 01.02. 2015; Poslední aktualizace: 01.02. 2015; Bodů kvality: 7; Dostal návštěvníků: 5
http://www.portal-vz.cz/cs/Uvodni-strana [ Editovat ] [ Chybný odkaz ] Hodnocení stránky (0)

Náhled webu Ministerstvo zdravotnictví české republiky
Czech RepublicMinisterstvo zdravotnictví české republiky
Ministerstvo zdravotnictví České republiky je ústředním orgánem státní správy na úseku zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví. Ministerstvo bylo zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Tento kompetenční zákon (ve znění pozdějších předpisů) vymezuje základní působnost ministerstva.

Přidáno: 28.01. 2015; Poslední aktualizace: 28.01. 2015; Bodů kvality: 7; Dostal návštěvníků: 0
http://www.mzcr.cz/ [ Editovat ] [ Chybný odkaz ] Hodnocení stránky (0)

Náhled webu Státní správa zeměměřictví a katastru
Czech RepublicStátní správa zeměměřictví a katastru
Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen "ČÚZK") je ústředním správním úřadem zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky se sídlem v Praze.

Přidáno: 21.01. 2015; Poslední aktualizace: 08.01. 2021; Bodů kvality: 6; Dostal návštěvníků: 3
https://www.cuzk.cz/ [ Editovat ] [ Chybný odkaz ] Hodnocení stránky (0)

Náhled webu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Czech RepublicMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu. Často bývá zkráceně označováno jen jako Ministerstvo školství. Ministerstvu je podřízena Česká školní inspekce.

Přidáno: 18.01. 2015; Poslední aktualizace: 29.07. 2021; Bodů kvality: 5; Dostal návštěvníků: 4
https://www.msmt.cz/ [ Editovat ] [ Chybný odkaz ] Hodnocení stránky (0)

Náhled webu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Czech RepublicÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) byl zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. ÚNMZ je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Hlavním posláním ÚNMZ je zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů České republiky upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii. Od roku 2009 zajišťuje také tvorbu a vydávání českých technických norem.

Přidáno: 03.05. 2015; Poslední aktualizace: 29.02. 2020; Bodů kvality: 2; Dostal návštěvníků: 0
https://www.unmz.cz/ [ Editovat ] [ Chybný odkaz ] Hodnocení stránky (0)

Náhled webu Finanční arbitr a Kancelář finančního arbitra
Czech RepublicFinanční arbitr a Kancelář finančního arbitra
Posláním vládou jmenovaného finančního arbitra je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů mezi občany a vybranými finančními institucemi.

Přidáno: 30.04. 2015; Poslední aktualizace: 21.04. 2022; Bodů kvality: 1; Dostal návštěvníků: 0
https://www.finarbitr.cz/cs/ [ Editovat ] [ Chybný odkaz ] Hodnocení stránky (0)

Stránka: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] ... Konec >> ... Vypisuji 1. až 12. odkaz z 100