Celkem kategorií: 576; Celkem odkazů: 34967
Přidat odkaz do katalogu.

Dnes je: Pátek 20. 09. 2019
Svátek má Oleg, zítra slaví Matouš

Klávesové zkratky na tomto webu - rozšíření

      

  Top >> Instituce  >>

Vědecké instituce

  

Seřadit podle: abecedy | kvality Přidat odkaz Přidat odkaz

Czech Republic Asociace inovačního podnikání České republiky, z.s
Hlavní činností AIP ČR, z.s. je: Výzkum a vývoj v oblasti inovačního podnikání, tj. výzkumu, vývoje a inovací, transferu technologií, nových materiálů a technologií, vědeckotechnických parků, inovačních firem, inovačních procesů, inovační infrastruktury, inovačního potenciálu a podmínek pro fungující inovační trh, a to za respektování pravidel rámce společenství Evropské unie (rámec společenství pro státní podpory výzkumu, vývoje a inovací) a dalších obecně závazných právních předpisů.

Přidáno: 03.04. 2015  Poslední aktualizace: 03.04. 2015  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
http://www.aipcr.cz/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic Ceitec
CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky v Brně. CEITEC byl schválen Evropskou komisí 6. června 2011. Vznikl ze společného projektu 6 nejvýznamnějších brněnských univerzit a výzkumných institucí za podpory Jihomoravského kraje a města Brna.

Přidáno: 12.03. 2015  Poslední aktualizace: 12.03. 2015  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
http://www.ceitec.cz/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic CZELO - Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace
Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (Czech Liaison Office for Research, Development and Innovation – CZELO) vznikla v roce 2005. Byla zřízena v Bruselu za účelem podpory českých výzkumníků při zapojování do mezinárodních výzkumných projektů a evropské výzkumné spolupráce.

Přidáno: 02.04. 2015  Poslední aktualizace: 02.04. 2015  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
http://www.czelo.cz/cs [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako Národní akreditační orgán založený vládou České republiky poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z postoje ES specifikované v Globální koncepci o přístupu ke zkoušení a certifikaci.

Přidáno: 17.02. 2016  Poslední aktualizace: 06.06. 2019  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
https://www.cai.cz/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic Euraxess
Projekt EURAXESS představuje jeden z kroků, jimiž i v České republice uskutečňujeme doporučení Evropské rady v Lisabonu v roce 2000. Je to náš příspěvek k posílení Evropského výzkumného prostoru (European Research Area - ERA), který podporuje ambice Evropy stát se jednou z nejvyspělejších ekonomik na světě.

Přidáno: 03.04. 2015  Poslední aktualizace: 29.12. 2016  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
https://www.euraxess.cz/cs [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic Grantová agentura ČR
Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, jejímž posláním je účelovou formou podporovat základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. Jde o jedinou instituci tohoto typu a s tímto posláním v ČR. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

Přidáno: 03.04. 2015  Poslední aktualizace: 03.04. 2015  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
http://www.gacr.cz/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic IC DAAD Praha
Informační centrum DAAD Praha poskytuje informace o studiu a výzkumu v Německu, o stipendiích DAAD i jiných organizací a poradí Vám, jak naplánovat studijní nebo výzkumný pobyt. IC DAAD je také partnerem pro české i zahraniční instituce v oblasti akademické spolupráce.

Přidáno: 03.04. 2015  Poslední aktualizace: 03.04. 2015  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
http://www.daad.cz/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)
Czech Republic Technologická agentura ČR
Technologická agentura České republiky (dále jen „ Technologická agentura“) je organizační složkou státu a správcem rozpočtové kapitoly podle § 36a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb. (dále jen „ zákon“). Technologická agentura je samostatnou účetní jednotkou a hospodaří samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými zákonem o státním rozpočtu České republiky. Sídlem Technologické agentury je Praha.

Přidáno: 03.04. 2015  Poslední aktualizace: 03.04. 2015  Bodů kvality: 0  Dostal návštěvníků: 0
http://www.tacr.cz/index.php/cz/ [ Editovat ]  [ Chybný odkaz ]  Hodnocení stránky (0)